PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring geven we aan wat welke persoonlijke gegevens we over u verwerken, waarom we dat doen, waar we de gegevens vandaan halen, wie erbij betrokken zijn en welke rechten u hebt.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dat wilt stuur dan een bericht via het contactformulier

Uw privacy bij een persoonlijke opdracht
Voor een goede persoonlijke begeleiding is het noodzakelijk dat ik aantekeningen maak over de gevoerde gesprekken. Ik waarborg uw privacy door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens en er zorg voor te dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb als enige toegang tot dit archief en ik houd me aan een geheimhoudingsplicht.

Nieuwsbrieven via Mailchimp
Wij zijn erg gesteld op uw interesse in onze nieuwsbrief en gaan zorgvuldig om met uw vertrouwen. We delen uw gegevens niet met derden. We vragen uw naam en emailadres en deze worden opgeslagen in Mailchimp, een betrouwbaar online mailingsplatform. In iedere nieuwsbrief vindt u onderin de mail een mogelijkheid om u uit te schrijven of uw gegevens aan te passen.

Cookies op de website
Deze website maakt alleen gebruik van functionele en statistische cookies. Deze laatste zijn conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld. Hiertoe is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Communicatie via de digitale snelweg
U kunt met mij communiceren op verschillende wijzen: via telefoon, de website en email. Ik verwerk deze gegevens slechts voor de communicatie met u, om u te informeren over diensten en producten, om diensten te kunnen leveren en/of het maken van een factuur.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door Vorm en Inhout geleverde diensten en producten.